profil Tag Archive

Hva skjer med dine digitale profiler når du går bort?

Jeg har nylig opplevd å miste et familiemedlem. Samme dag han gikk bort, la jeg merke til hvordan alle hans venner og familie la ut minner på hans Facebook-profil. Og det fikk...