Bildet er hentet fra Fanbooster.

…eller, egentlig er dette old news for oss i Norge. Fanbooster har hatt denne funksjonaliteten lenge – og det føles godt at et norsk selskap fra Oslo ligger foran Silicon Valley. Med Facebook’s Automated Rules kan du la Facebook gjøre jobben. Definer et regelsett, og hvilke forhold som må være tilstede for å optimalisere kampanjene.

Hva er Facebook Automated Rules?

Disse reglene sender deg automatisk en e-post, pauser kampanjer, annonsesett eller annonser – basert på forhold du definerer. Når reglen møter de forholdene du har definert, vil du aktivere funksjonen og Facebook utfører den eller de handlingene du har definert.

Slike regler kan være med på å spare deg tid – slik at du slipper å konstant gå inn i Ad Manager for å sjekke annonsene eller kampanjene dine.

For eksempel kan du lage et regelsett basert på konvertering. Dersom du vet at du taper penger på at et produkt selges med en konverteringspris på kr. 20 kan du definere at om kostnaden per konvertering går over kr 19.99 så pauses annonsen, annonsesettet eller kampanjen.

Hvordan kan du få Facebook til å gjøre jobben for deg?

I Ads Manager eller Power Editor kan du enkelt lage disse reglene. Velg de kampanjene, annonsesettene eller annonsene du vil lage en regel for og klikk “Create Rule” (jeg bruker Facebook på engelsk, så jeg vet ikke hva det heter på norsk).

automated rules
Her skal du gå for å komme til denne funksjonen

Deretter kan du starte å lage ditt automatiserte regelsett. Det er flere innstillinger du må sette opp:

Apply Rule to – Velg hvilke kampanjer, annonsesett eller annonser du vil knytte denne reglen til. Du kan alltid gå tilbake og endre hva du har gjort. Du kan også velge et eksisterende regelsett på nye kampanjer du lager.

Action – Hva skjer når reglen møter de forholdene du definerer? Velg mellom å skru av kampanjen eller å sende deg en beskjed på e-post når forholdene er nådd.

Subscriber – Om du velger e-post, så kan du velge hvem som får beskjed på e-post. Kun de som har tilgang til annonse-kontoen kan få denne beskjeden.

Forhold – Her definerer du hva som trigger regelsettet ditt til å fyre. Du kan velge fler enn ett kriterier som må møtes for at handlingen du definerer faktisk skjer. Her er de forskjellige kriteriene du kan velge mellom:

Velg de parameterene som er viktig for deg og som ville ha fått deg til å pause eller skru av kampanjene dine manuelt. I mange tilfeller går dette på kostnadsstyring, eller kombinasjon av lav CTR og høy frekvens.

Tidsrom – Her velger du tidsrommet du vil basere reglen din på. Dersom reglen er å pause kampanjen når kostnaden er har nådd en gitt pris per konvertering, og tidsrommet er satt til 7 dager – så vil reglen gjelde for snitt-kostnad per konvertering de siste 7 dager.

Attribusjons-vindu – Her velger du hvordan du vil tilegne en attribusjon for brukere som interagerer med annonsen din. Du kan velge attribusjon for klikk og visninger separat.

Frekvens – Dette er hvor ofte reglen din vil se på kampanjen(e) dine og se om de møter dine egendefinerte forhold.

Selvom disse regelsettene er enkle og du kun får to mulige handlinger ut når kampanjen når de forholdene du har definert – kan det hende at Facebook etterhvert utvider disse med mer kraftfulle regler.

Ikke bli blind på funksjonalitet

Det er viktig for annonsører å huske på at automatisering ikke nødvendigvis ser gullbilletten til julebonus. Kjøpsreisen inneholder mange steg, og det er ikke alltid en last-click-interaction er riktig måte å dømme suksess på. Disse reglene kan ikke tilpasse seg en kontekst i endring. Kunder og forbrukere utvikler seg kontinuerlig når det gjelder interesser og behov.

Det kan være at bedrift 1 sin målgruppe tåler en høyere frekvens enn bedrift 2. Dette ser jeg basert på interaksjon og relevanse-score sett opp mot frekvens. Samme regelsett for automated rules kan da ikke gjelde på tvers av kampanjer, eller bedrifter. Det finnes ingen fast – så her må man prøve seg frem og kontinuerlig måle og justere – selv de automatiserte reglene.

Har du prøvd Automated Rules? Hva er din erfaring?